Tagged: Araç Alım Satım

Araç Satışı ile İlgili Tüm Evraklar ve Araç Alım Satım İşlemlerinin Tamamı

Araç satışı noter huzurunda yapılır ve noter tasdiklidir. Daha sonra ise on beş gün içerisinden satın alınan aracın Trafik Tescil Bürosundan belgeleri teslim alınır. Aracın noterden satış işlemlerinden önce aşağıdaki süreçler tamamlanır. Araca Ait...