Tagged: Araç Muayene Yönetmeliği

Araç Muayenesine İlişkin Yönetmelik

Araç muayane işlemleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Söz konusu işlemler 18 Ağustos 2007 tarihli ve 26617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi Ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına...