Araç Satışı ile İlgili Tüm Evraklar ve Araç Alım Satım İşlemlerinin Tamamı

Araç satışı noter huzurunda yapılır ve noter tasdiklidir. Daha sonra ise on beş gün içerisinden satın alınan aracın Trafik Tescil Bürosundan belgeleri teslim alınır. Aracın noterden satış işlemlerinden önce aşağıdaki süreçler tamamlanır.

Araca Ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) veya Trafik Cezası Kontrolü

Araç satışında notere giderken; araç borcu yoktur belgesi ve aracın üzerinde haciz, banka kredisi ve rehin olmamalıdır. Eğer aracın üzerinde bir borç varsa önce bu borç ya da borçların kapatılması gerekmektedir. Önceden alınan borcu yoktur yazısının artık alınması gerek yoktur. Çünkü artık Noter aracın üzerinde herhangi bir borcun olup olmadığını görebilmektedir. Borcun nereden kaynaklandığı ve tutarı konusunda bilgi sistem tarafından verilmediği için ayrıntılı bilgi vatandaşa verilemez. Bu sebeple; Trafik Ceza Sorgulama bağlantısını tıklayarak aracın borcu (vergi ya da ceza) olup olmadığını ilgili linkten öğrenebiliriz. Araca ait vergi borcunun olması durumunda satışın hemen yapılabilmesi için ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesinden ya da elektronik ortamda işlem yapan anlaşmalı banka veya vergi dairelerinden yapılması işleminizi hızlandıracaktır.

TÜVTURK Araç Muayene Sorgulama

Araç Muayenesinin olmaması satışa ve tescile engel bir durum değildir. Ancak satılan aracın muayenesinin bulunmaması durumunda, her türlü hukuki ve cezai sorumluluk alıcıya geçeceği için aracın muayenesinin olup olmadığını kontrol edilmelidir. Kontrol sorumluluğu alıcı ve satıcıya aittir. TÜVTURK sistemi ile yapılan muayeneleri Araç Muayene Sorgulama linkini tıklayarak sorgulama işleminin nasıl yapıldığını öğrenebilir ilgili linki tıklayarak sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Bu sistem dışında yapılan muayeneleri ve faturalı araç alımlarında geçerli olan ilk muayene geçerlilik sürelerini aracın trafik belgesi üzerinden kontrol ediniz. Not: Trafikten çekmeli ve Yurtdışına çıkarma amaçlı satışı yapılan araçlarda muayene ve sigorta kontrolü zorunluluğu yoktur.

Zorunlu Trafik Sigortası Kontrolü

Zorunlu trafik sigortasının olmaması satışa ve tescile engel bir durum değildir. Ancak aracın sigortasının olmaması durumunda alıcı sigortasız aracı trafiğe çıkarmak ile ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üzerine almış olacaktır. Bu yüzden alıcı, aldığı aracın sigortasını sigorta poliçesi üzerinden ya da Zorunlu Trafik Sigortası Sorgulama linkini tıklayarak nasıl yapıldığını öğrenebilir ve ilgili linki tıklayarak kontrol edebilirsiniz. Satın alınan aracın eski Zorunlu Trafik Sigortası 10 gün geçerlidir. Alıcının, satın aldığı arac için 10 gün içerisinde zorunlu trafik sigortası yaptırması gerekmektedir. İstisnai bir durum olarak Trafikten çekmeli ve Yurtdışına çıkarma amaçlı yapılan satışlarda, aracın muayene ve sigorta kontrol zorunluluğu bulunmamaktadır.

Adres Kayıt Sisteminde Sorgulama

1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren hem araç satış sözleşmesinde kullanılacak adres hem de Tescil Belgesinin postalanacağı adres Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Adres Kayıt Sisteminden elektronik ortamda alınacağından tarafların adreslerinin bu sistemde kayıtlı olması gerekmektedir. Bu yüzden; TC Kimlik No Doğrulama adresinden sisteme kayıtlı olup olmadığınızı kontrol etmelisiniz. Bunun nasıl yapıldığını öğrenmek için TC Kimlik ile Adres Doğrulama linkini tıklayınız. Adres sistemde kayıtlı değil ise ilçe nüfus müdürlüklerinden işletilmelidir.

Aracın alım satımında yukarıdaki süreçler tamamlandıktan sonra araç satışına ilişkin noter satış sürecine geçilir.

Araç Satışında Noter Satış İşlemleri ve Gerekli Evraklar

Araç satışında aşağıdaki belgelerin hazır olması gerekmektedir.

 • Tescil Belgesi (Ruhsat) veya Tescile İlişkin Geçici Belge,
 • Satış Sözleşmesi,
 • Trafik Belgesi,
 • T.C. Kimlik Numarası,
 • Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Avukat Kimliği, Pasaport),
 • İşlem Vekaleten yapılacak ise vekaletnameler,
 • Firma için vergi numarası,
 • Yabancılar için vergi numarası,
 • Satış türlerine göre istenebilecek diğer belgeler
 • Özel durumlarda plaka

Satış sözleşmesinin hazırlanması: Kontrollerin ardından satış ve devir sözleşmesi noter yetkilisi tarafından elektronik ortamdaki bilgiler esas alınarak hazırlanır. Araç bilgilerine, Kimlik Paylaşım Sistemi bilgilerine, Adres Kayıt Sistemi bilgilerine noter tarafından müdahale imkanı yoktur. Sözleşme üç nüsha halinde hazırlanır.

Tarafların ve noterin sözleşmeyi imzalaması: Sözleşme taraflarca okunarak imzalanır. Ardından noter tarafından imzalanarak satış işlemine geçirilir.

Satışın ve aynı anda tescil işleminin yapılması: Satışın tamamlanabilmesi sözleşmeye ait tüm bilgilerin elektronik ortamda sicile gönderilmesi ve satışa engel bir durumun elektronik olarak kontrolünün yapılmasına gerek vardır. Bu nedenle hazırlanan sözleşme ile birlikte noterliklerde bulunan vezneye gelinir. Yapılan işlemin vergi, harç, belge ücretleri ve noter ücreti hesaplanarak alınır, hemen ardından elektronik ortamda satış onayı alınarak tahsilat makbuzu kesilir ve sicile bildirim yapılır. Bu aşamada elektronik ortamda yeni sahipler adına tescil işlemi yapılmış olur. Bu işlem sırasında alışılagelmiş noterlik işlemlerinden farklı olarak işlem birkaç dakika sürebilir. Çünkü bu süre içerisinde hem sözleşme bilgileri gönderilmiş, hem satılabilirlik kontrolü yapılmış, hem satış onayı alınmış, hem sicile yeni tescil işlemi yapılmış, hem hesaplama işlemi yapılmış hem de ilgili kurumlara gerekli bildirimler yapılmıştır. Bu sayede noterden çıktıktan sonra ilgili Trafik Tescil bürosuna gitmenize gerek yoktur. Elektronik ortamda kesinti yaşanması durumunda bir süre sonra bu işlemler tekrarlanarak denenebilir. Elektronik ortam dışında satış söz konusu olmadığında iletişimin sağlanamadığı durumlarda satış yapılamaz.

Yeni sahipler adına düzenlenmiş tescile ilişkin geçici belgenin düzenlenmesi: 1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren yapılan satışlarda Trafik Tescil bürolarına gidilmeyeceğinden işleme ait tescil belgeleri daha sonradan adrese postalanacaktır. Bu yüzden satış ve sicili takiben bir (1) ay geçerliolacak olan Tescile İlişkin Geçici Belge işlemin yapıldığı noter yetkilisi tarafından iki nüsha şeklinde A4 kağıdına düzenlenerek noter ve alıcı tarafından imzalanır. Nüshalardan biri noterlikte muhafaza edilmek üzere dosyasına konur, diğeri ise alıcıya teslim edilir. Alıcıların birden fazla olması durumunda ek nüsha verilmez, ancak ilgililerin istemesi halinde geciçi tescil belgesinin örneği ‘Örnek Onay Ücreti’ ödenerek alınabilir. Bu belge bir ay boyunca tescil belgesi yerine kullanılabilir.

Gerekli belgelerin alınması: Her türlü satış ve devir işleminde eski tescil belgesi noter tarafından alınarak iptal edilir. Ayrıca gerekli durumlarda Trafik belgesinin iptali, araç plakasının imhası yapılır.

Varsa seferberlik görev emrinin alıcıya tebliğ edilmesi: Satılan aracın üzerinde kayıtlı sefer görev emri bulunması durumunda satıcının bu belgeyi de göstermesi zorunludur. Bu durumda sefer görev emri noter tarafından alıcıya tebliğ edilerek bir örneği noterliğin bulunduğu ildeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne noter tarafından posta ile gönderilecektir. Bu durumdaki satış işlemlerinde posta ücreti de tahsil edilecektir.

Araç alım satımı noter sürecinde aracın sigorta ve muayenesinin süresinin geçmesinden dolayı araç yakalanmadı veya bağlanmadıysa bu belgeler aracın noter satışında zorunlu değildir. Araç satışında 2015 yılı Noter ücretleri aşağıdaki gibidir.

 • 2015 Yılı EGM Adına Tahsil Edilen Tescil Belgesi Bedeli: 76,10 TL (2014 yılı için 69,11 TL)

(Yurdışına çıkarma hariç tüm işlemlerde alınır)

 •  2015 Yılı EGM Adına Tahsil Edilen Trafik Belgesi Bedeli: 101,85 TL (2014 yılı için 92,50 TL)

(Trafik belgesinin satış sırasında yenilenmesi gereken durumlarda alınır)

 •  2015 Yılı Noter Ücreti: 29,29 (2014 yılı için 26,60 TL)

(Her türlü satış ve devir işleminde alınır)

 •  2015 Yılı Posta Ücreti: 9,15 TL (2014 yılı için 8,31 TL)

(Sadece seferberlik görev emri bulunan satışlarda alınır)

 •  KDV : İşlem Ücretinin % 18’i

(İşlemden alınan ücretlere göre %18 katma değer vergisi.)

2015 yılı bedelleri % 10,11 2015 yeniden değerleme oranına göre yaklaşık olarak gösterilmiştir.

Alıcı satış sözleşmesi ile sigortadan kalan bakiyeyi kapatabilir. Aracı aldıktan sonra on gün içerinde zorunlu trafik sigortasını yaptırması gerekir. Aracın noterden satış işlemi tamamlandıktan sonra araca ait tescil belgelerinin Emniyet Müdürlüğü Tescil Bürosundan on beş gün içerisinde teslim alınması gerekmektedir.

Tescil Belgelerini Teslim Alma

Yeni alıcı 15 gün içinde ilgili Tescil Bürosundan (Tescile ilişkin geçici belgede belirtilmiştir) Tescil Belgesini elden alabilir. Bu esnada Noter tarafından alıcıya geçici belge  verilecektir. Alıcı 15 gün içerisinde almaz ise Tescil Belgesi Adres Kayıt Sisteminde kayıtlı adresine Emniyet Genel Müdürlüğü veya Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği kurum tarafından otomatik olarak postalanır.

Araç alım satım işlemindeki kritik süreçleri özetleyecek olursak; önce araç test edilir veya ettirilir. Kat ettiği yolun, değişen parçalarının, orijinal parçalarının, boyasının, kaza durumunun vb. olduğunu öğrenmek gerekmektedir. Aracın modelini iyi inceleyin ve donanımlarını öğrenin ki eksik kusur varsa bunları sorun. Satın alınacak aracın test sürüşünü mutlaka yapınız. Sorunsuz ve isteğe uyan bir araç beğenildiğinde ve fiyatta anlaşıldığında, notere gidilir ve evraklar temin edilip işlemler yapılır. Tescil Belgesi Bedeli, trafik belgesi bedeli, noter ücreti, posta ücreti ve KDV gibi diğer masraflar da aracı alana aittir.

Araç satışında noter öncesi şu işlemler yapılır. Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezası kontrolü ile vergi veya trafik cezası olup olmadığını anlamak için en baştan istenir. TÜVTÜRK araç muayene sorgulaması yapılır. Zorunlu trafik sigortası kontrol ettirilir ve yaptırılır. Adres kayıt sisteminde sorgulamaya geçilir. Noter satış belgeleri hazır edilir. Alıcı ve satıcıların kimlik ve hukuki ehliyetlerinin kontrolü yapılır. Satış sözleşmesi ve tescil işlemleri yapılarak satış gerçekleşir. Aracın yeni sahibi adına düzenlenen tescile ilişkin belge hazırlanır. Nüshalardan biri noterde kalır diğeri alıcıya verilir. Vergiler ödenir ve noter işlemleri üçüncü sınıf noterliklere kadar yapılabilir. Tescil bürosundan 15 gün içinde tescil belgeleri alınır. Zorunlu trafik sigortası yaptırılır.

(Visited 13.345 times, 1 visits today)

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir